Déesse zet de puntjes op de i

Vertalingen Déesse

Wij vertalen van en naar de courante Europese talen zoals Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, enzovoort  alle documenten van commerciële, administratieve, juridische of technische aard voor grote ondernemingen, kmo’s, vrije beroepen, eenmanszaken, vzw’s en overheden of instanties door de overheid gesubsidieerd.

Commerciële documenten: uw informatieve teksten en reclameteksten raak geformuleerd, rekening houdend met de doelgroep

 • Websites, webshops, Facebookpagina’s, mailingen, enzovoort;
 • Brochures, folders, catalogi, artikels, enzovoort;
 • Reclamefolders, verkoopbrieven, reclameboodschappen, flyers, persberichten, marktonderzoeksrapporten, enzovoort.

Bedrijfsrapporten & -verslagen: professionele presentatie in elke taal van uw bedrijfsresultaten, overlegdocumenten en contractuele bepalingen

 • Jaarverslagen, jaarrekeningen;
 • Overige financiële rapporten, prospectussen;
 • Verslagen van het overleg in de ondernemingsraad;
 • Verslagen Sociaal Overleg, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, enzovoort;
 • Huurovereenkomsten, polissen, octrooien en patenten, enzovoort.

Juridische documenten: sluitende afspraken, juist geïnterpreteerd

 • Algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden;
 • Contracten, handelsovereenkomsten, enzovoort;
 • Samenwerkingsovereenkomsten: franchising, concessie, agentuur, enzovoort.

Technische documenten voor productiebedrijven, voedingsnijverheid, distributie, farmacie, chemie, biochemie, technologie- en informaticabedrijven, dienstensectoren zoals vastgoed, toerisme, accountancy, verzorging en gezondheidszorg

 • Productspecificaties;
 • Handleidingen (manuals);
 • Gebruiksaanwijzingen of -voorschriften, instructies voor installatie;
 • Veiligheidsvoorschriften, interne reglementen;
 • Bestekken, lastenboeken.

Wilt u meer informatie?

 

+32 (0) 472 76 54 55

 

U kunt ons ook mailen,
een offerteaanvraag invullen
of intekenen op onze nieuwsbrief.

Als ervaren en gedreven vertaalbureau vinden we belangrijk wat onze klanten belangrijk vinden:

 • Nauwgezetheid: de vertalingen gebeuren door native speakers, worden gereviseerd en hanteren consistent het juiste jargon voor de beoogde doelgroep of doelcultuur.
 • Vlotte leesbaarheid: we leveren teksten af de nauwgezetheid combineren met een natuurlijke, soepele zinsbouw en met zin voor nuance of de juiste nadruk.
 • Snelheid: zowel offerte als vertaalopdracht kunnen razendsnel worden afgeleverd, mede dankzij onze CAT-tools, ook als een vertaling naar meerdere talen gevraagd wordt.
 • Persoonlijke opvolging: van offerte tot na de oplevering staat uw persoonlijk contactpersoon altijd ter beschikking voor eventuele toelichtingen, suggesties, bijsturing, kortom: voor uw volledige tevredenheid.

Volg ons op:

Linkedin