Uitstekende begeleiding bij tolkopdrachten

Tolkwerk Déesse

We tolken alle vergaderingen, meetings, congressen, events, colloquia of conferenties, symposia, debatten, trainingen, shows, bedrijfsbezoeken, rondleidingen en andere bijeenkomsten of gesprekken waar de aanwezige anderstalige toehoorders evengoed alles volledig moeten kunnen volgen via simultaanvertaling en met behulp van koptelefoons bijvoorbeeld. Deze service is voornamelijk gericht op grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. De belangrijkste talen bij tolkopdrachten zijn Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans & Portugees.

Simultaan tolken: vergt opperste concentratie, snelheid in denken en voorkennis van de materie

 • Simultaantolken gebeurt tegelijkertijd, meestal vanuit een cabine, waardoor het verloop zijn natuurlijke gang gaat en geen vertragingen kent
 • Uw event is best nauwgezet voorbereid op agenda, deelnemers, sprekers, topics, inhoud
 • Bepalen vanuit welke brontaal naar welke doeltaal of doeltalen zal moeten worden getolkt
 • Voorgaande info is voor onze tolken nuttig in kader van hun voorbereiding
 • De technische apparatuur (tolkencabines, microfoons, headsets, consoles) is onze zorg
 • Simultaantolken gebeurt meestal door 2 medewerkers die elkaar om het half uur afwisselen
 • Deze methode is geschikt voor grotere groepen, ook met verschillende anderstaligen en op een vaste locatie.

Consecutief tolken: in uitgesteld relais: het geheel of de essentie tijdens de adempauzes

 • De tolk of tolken luisteren naar gedeelten van de boodschap, noteren tussentijds en wachten een pauze af om de vertaling weer te geven in de doeltaal of -talen
 • De tolken kunnen technisch in interactie staan met de spreker(s)
 • Geschikt voor bijeenkomsten van maximum 1 uur, voor kleinere gezelschappen, voor mobiele groepen
 • Technische apparatuur is hier meestal niet aan de orde.

Fluistertolken: het fluisterend deel van het gezelschap

 • Fluistertolken plaatsen zich in de groep en vertalen simultaan op fluisterende toon
 • Meer interactief: de tolk kan op elk moment verduidelijking vragen aan de spreker
 • Geschikt voor één of twee toehoorders
 • Er is geen randapparatuur van doen.

Beperkte checklist voor uw congres, evenement, bijeenkomst, rondleiding

 • Van en naar welke talen moet getolkt worden?
 • Op welke datum/data?
 • Op welke locatie?
 • Wat is de agenda en welke thema’s zullen aan bod komen?
 • Wat zal het aantal toehoorders zijn?
 • Wie zijn de sprekers?
 • Is er vraagstelling voorzien en zo ja, welke vragen worden sowieso verwacht?
 • Wie is uw contactpersoon?

Wilt u meer informatie?

 

+32 (0) 472 76 54 55

 

U kunt ons ook mailen,
een offerteaanvraag invullen
of intekenen op onze nieuwsbrief.

Als ervaren en gedreven tolkenbureau vinden we belangrijk wat onze klanten terecht verwachten:

 • Kwaliteit: dat het conferentie- en congrestolken gebeurt door hoogopgeleide medewerkers, met kennis van de materies waarover het gaat, met vlotte en gave uitspraak en affiniteit tot de doelgroep of doelcultuur.
 • Professionele apparatuur & randapparatuur: we zijn professioneel uitgerust en weten precies wat nodig is voor welk type evenement of bijeenkomst.
 • De voorbereiding is de helft van het werk: conform voorgaande checklist vergewissen we ons van locatie, gezelschap, sprekers, onderwerpen en niet in het minst: van uw verwachtingen.
 • Persoonlijke opvolging: van offerte tot na de oplevering voorzien we een vaste contactpersoon die steeds beschikbaar is.

Volg ons op:

Linkedin